www.trap-friis.dk <> Det  Store Opslagsværk Over Professionelle Cykelryttere


Ukrainian riders on ProTour and
Professional Continental Teams - 2007


B

BILEKA, Volodymyr
BONDARIEW, Bogdan

C

CHUZHDA, Oleg

D

DUMA, Vladimir
DYUDYA, Volodymyr

G

GONTCHAR, Sergei
GRABOVSKYY, Dmytro
GRIVKO, Andriy
GUSTOV, Volodymir

K

KHALILOV, Mikhaylo
KOBZARENKO, Valery
KOSTYUK, Denys
KRIVTSOV, Yurly

M

MATVEYEV, Sergiy

P

PIDGORNYY, Ruslan
POPOVYCH, Yaroslav

Z

ZAGORODNY, Volodymyr


This page
was last updated
16.4.2007
Front Page Search E-mail the webmaster with additional information